Bestrijden van muggen

Bestrijden van muggen…

Waar komen muggen vandaan?

Steekmuggen ontwikkelen zich bij voorkeur in stilstaand water. Bijvoorbeeld een vijvertje, regenton, dakgoot of plat dak met slechte waterafvoer, maar ook in kelders en kruipruimten met (plassen) water. De vruchtbare vrouwtjes hebben slechts één bloedmaaltijd nodig om eieren te kunnen leggen. De muggen zijn ongeveer 6 mm lang en hebben één paar vleugels.

Muggen bestrijden bij de bron

De oorzaak van de muggenoverlast moet ook bij de bron gezocht worden. Het water dus. De volwassen vrouwelijke steekmug legt na het nemen van een bloedmaaltijd eieren in pakketjes. Deze pakketjes worden “vlotjes” genoemd, omdat ze op het wateroppervlak worden afgezet. Deze eieren komen afhankelijk van de temperatuur na 1 dag (bij 20° C) tot 9 dagen (10,5° C) uit. De uit de eieren gekomen muggenlarven brengen hun leven tot aan het volwassen zijn, dus ook het popstadium, in het water door. Deze periode duurt 1-2 weken. De totale cyclus van ei tot volwassen insect kan snel gaan. Onder gunstige omstandigheden kan de transformatie rond zijn in 8 dagen.

De vrouwtjes steken

Het imago leeft ca. 2 maanden. Ademhalen doen de larven en de poppen door middel van een ademhalingsbuis, die aan het wateroppervlak zuurstof opneemt. Bij de larve zit de buis aan het achtste segment van het achterlijf, bij de pop zijn het twee buisjes op de kop. De larven hangen met de kop naar beneden in het water, terwijl de poppen gekromd onder aan het wateroppervlak hangen. De larven leven van algen en andere micro-organismen die in het water zweven. Uit de poppen komen de muggen. Hiervan hebben de wijfjes weer een bloedmaaltijd nodig om eieren te kunnen leggen. Ondertussen leven de mannetjes van onder meer plantensappen. Wordt u gestoken door een mug? Dan zijn het de vrouwelijke exemplaren die u met hun steken de nodige overlast bezorgen.

Temperatuur ook belangrijk bij muggen bestrijden

Naast de aanwezigheid van water onder de vloer is ook de temperatuur aldaar van belang. In kruipruimten van gebouwen waar verwarmingsbuizen doorheen lopen met een gedurende zomer en winter voor muggen aangename temperatuur (20-25° C) kunnen grote aantallen steekmuggen worden aangetroffen.

Chemisch muggen bestrijden is een tijdelijke oplossing

Het gebruik van te vernevelen insecticiden om de aanwezige volwassen muggen te doden, biedt altijd een tijdelijke oplossing. De aanwezige muggen worden gedood. Maar de ontwikkeling in het water gaat onverstoord door. Om de ontwikkeling van larven en poppen tegen te gaan kan bijvoorbeeld vloeibare paraffine op het wateroppervlak aangebracht worden. Circa 1 liter per 40 m2 wateroppervlak is voldoende om een dun „filmpje” paraffine op het water te verkrijgen waardoor de ademhalingsopeningen van de larven en poppen worden afgesloten. De dieren laten vervolgens los van het wateroppervlak, zakken naar beneden en gaan dood bij gebrek aan zuurstof.

Als de ruimte onder de vloer in compartimenten is verdeeld, is deze methode minder bruikbaar wanneer de paraffine niet overal komt. Verandert de grondwaterstand regelmatig? Dan moet deze methode steeds worden herhaald, omdat bij het wegzakken van het water het filmpje paraffine doorbroken wordt en zich bij het stijgen van het water niet herstelt. Het vaak herhalen van deze methode kan tot gevolg hebben dat de vettige paraffinelaag de bodem van de kruipruimte afsluit.

De definitieve oplossing is het verwijderen van het water

Niet optimaal dus. Beter is het om in plaats van de genoemde maatregelen te zoeken naar mogelijkheden voor een definitieve oplossing van het probleem. Deze oplossing moet worden gevonden in (jawel) de bron: het water. Alleen door het permanent verwijderen van het aanwezige water verwijdert u het risico op muggen.

Muggen bestrijden met een pomp

Het water moet worden verwijderd. Hoe gaan we te werk?

Eerst moet de oorzaak voor de aanwezigheid van het water worden vastgesteld. Betreft het wateroverlast door lekkage van de huisriolering of de waterleiding(meter)? Dan zal herstel daarvan in combinatie met het eenmalig wegpompen van het aanwezige water afdoende resultaat opleveren.

Anders wordt het wanneer het om grond- of regenwater gaat. Als dat water niet of moeilijk wegloopt omdat de bodem uit een min of meer ondoordringbare laag bestaat (leem, oerbank) of bij een wisselende grondwaterstand waarbij het water niet altijd boven de kruipvloer staat, is het mogelijk om met behulp van een klok- of afslagpomp (vlotterpomp) het water af te pompen zodra het een bepaald niveau bereikt. Het is dan nodig een diepste punt te maken door het uitgraven en opmetselen van een putje. Dit om dichtslibben van de slang die het water opneemt te voorkomen. Het afpompen zou op het rioolsysteem kunnen geschieden. Beter is het om indien mogelijk een drainagesysteem aan te leggen, dat permanent voorkomt dat wateroverlast ontstaat.

Rimdo Ongediertebestrijding raadt één van de volgende mogelijkheden aan:

  • Leg drainage rond het gehele object aan en watert dan af op sloot of vijver als die in de buurt is of op het riool.
  • De drainage wordt onder de vloer van het object aangebracht en men watert af op het riool.
  • Uw plaatselijke expert helpt u graag bij het bestrijden van muggen

    De veiligste en meest efficiënte muggenbestrijdingsmethoden worden gedaan door getrainde professionals op het gebied van ongediertebestrijding. Neem contact met ons op voor een inspectie, advies of bestrijding.

    Meer weten over hoe wij muggen bestrijden?

    Bel 0172-508931 of stuur een e-mail voor een bestrijding